Kategori
Arkitektur

Prosjektutvikling: oppstart til overlevering

Endelig skal det bygges! Enten det handler om den ekstra plassen ved inngangspartiet, den nye boligdrømmen, ny kontorinnredning, eller en helt ny konseptbutikk så ligger det som regel mange tanker, behov og ønsker bak initiativet til prosjektet.

For kunden handler det som regel om forutsigbarhet og trygghet, mens det for oss handler om at vi får rom til å være kreative og å sørge for at prosjektet lever opp til behov og forventninger, samt at det holdes innenfor gjeldende lover og regelverk.

En god prosess har en tydelig kommunikasjonsform, realistisk tidsplan og budsjett, samt løpende forventningsavklaring mellom alle involverte parter. Alle kunder er forskjellige, det samme gjelder prosjektene. Derfor er ingen prosesser helt like. Likevel strekker vi oss etter å arbeide på en strukturert måte, hvor vi følger en nogenlunde lik grunnoppskrift. 

Vi har utarbeidet en flipbook hvor vi ønsker å vise hvordan vi typisk arbeider med arkitektur- og designprosessens ulike faser. Vi håper at dette skal bidra til å skape en større trygghet i forholdet vårt og gi et godt overblikk over hva man kan forvente seg som kunde i de ulike fasene.

Vi har valgt et tidligere prosjekt, for å vise en typisk arbeidsprosess. Dette er et parfymeri i Oslobukta. Klikk deg inn på linken for å lese utfyllende om hvordan vi arbeider:

Flipbook - Wood arbeidsprosess