Vårt mål er å skape gode bygg og rom

Vår visjon

Vi er et arkitekt- og interiørfirma med base i Oslo og prosjekter over hele landet. For oss handler god arkitektur om å skape bygg som er gode både funksjonelt og estetisk. Arkitekturen skal reflektere prosjektets premisser, som for oss alltid består av en kombinasjon av kundens ønsker, landskapet og øvrig kontekst.

Akkurat som mennesker har også bygninger og tomter karakter og sjel, noe som gjør dem unike. Alle prosjekter har sine styrker og svakheter. Med utgangspunkt i kundens ønsker og behov, er vårt mål å fremheve det positive, se muligheter der andre ser utfordringer og være kreative der vi møter begrensninger.

Siden oppstarten i 2010 har vi gjennomført en rekke mindre og større prosjekter, som har gitt oss solid erfaring og kompetanse med alt fra skisseprosjektering, søknadsprosesser og gjennomføring. Vi har dyktige arkitekter med ulike faglige kvaliteter, interesser og personligheter, som bidrar til et allsidig og godt sammensatt team. Vår kompetanse og erfaring vokser hele tiden både i bredde og dybde. På den måten holder vi oss skjerpet og i stadig utvikling.

Hvordan vi jobber

For oss er det viktig å bygge gjensidig tillit og gode kommunikasjons- og samarbeidsformer med våre kunder og samarbeidspartnere. Du skal oppleve å føle deg hørt og involvert. Sammen utarbeider vi en gjensidig forståelse og forventing til prosessen og resultatet. Vi kan levere komplette løsninger og være en støtte for deg i alle av prosjektets mange faser. Vi holder oss oppdaterte på relevante regelverk, og er i tett dialog med involverte myndigheter og aktører underveis, for å påse at vi alle drar i samme retning.

Referanser

Som et resultat av gode samarbeid og felles innsats, får vi gode skussmål fra våre kunder og samarbeidspartnere. Spør oss om du ønsker å snakke med, eller vite mer om, referansene våre. Vi deler gjerne våre gode historier.

Samarbeidet vårt med Wood fungerer veldig bra. Gode tegninger, detaljer og moderne uttrykk. Vi er veldig fornøyde!

Lasse Olsen
Byggmester Anders J. Olsen AS

Vi opplevde samarbeidet med Wood som meget profesjonelt der våre tanker og idéer ble ivaretatt fra start til slutt. De hadde klare meninger og anbefalinger, men lot oss som kunde være en viktig del av prosessen.

Henrik Standnes
Kunde

Dere har et virkelig løsningsorientert team som står på for at kunden skal bli fornøyd. Vi har benyttet deres tjenester på flere prosjekter de siste 5 årene. Teamet hos Wood har også bistått oss med å søke om fasadeendring, tegning av nybygg/tilbygg, areal studie på en utviklingstomt.

Stener Dannevig
Utbygger privat og bedrift

Samarbeidspartnere

Vi har opparbeidet et bredt nettverk av dyktige folk vi samarbeider med. For å gi deg og ditt prosjekt vårt aller beste, trenger vi kvalitet i alle ledd. Blant våre kunder og samarbeidspartnere finner du:

Byggstart
Samarbeidspartner
Oslo Byggentreprenør
Samarbeidspartner
Oslo Entreprenørbedrift
Samarbeidspartner
Oslo Murmesterbedrift
Samarbeidspartner
Trifolia landskapsarkitekter Oslo
Samarbeidspartner
Selvaag bolig
Samarbeidspartner
Betonmast boligbygg
Samarbeidspartner
Obos Forvaltning
Samarbeidspartner