Mulighetsstudie til ny småhusplan

Nøkkelinfo

År
2022
Sted
Oslo
Kunde
Privat
Kategorier
Mulighetsstudie
Rolle
Arkitekt

Muligheter i ny reguleringsplan

Småhusplanen, som er reguleringsplanen for over 28 000 eiendommer i Oslo, er under en større revisjon. Mange er usikre på hva dette vil si for deres eiendom, og fremtidige muligheter for mindre eller større byggeprosjekter.

I det nye forslaget til Plan- og bygningsetaten legges det bl.a. opp til endringer for hvor stort, hvor høyt og hvor tett man kan bygge. På bakgrunn av dette forslaget har vi utarbeidet et mulighetsstudie for en tomt i Oslo. Eiendommen er på over 2,7 mål, og har i dag en enebolig med gode solforhold og utsikt mot vest.

Siden tomten er stor ønsket kunden å se på muligheten for å rive dagens bolig og etablere flere enheter. Samtidig var det ønskelig å beholde og fremheve dagens kvaliteter. I den reviderte småhusplanen legges det opp til at tomter kan bebygges med ene-, tomanns- og tremannsboliger. For eneboliger tillates det i tillegg en sekundærleilighet. I dette forslaget har vi sett på etablering av to tomannsboliger.

a.

Flatt tak og saltak gir ulike virkninger for uteområdet og den innvendige opplevelsen. Mens saltak vil være mindre dominerende for grøntarealet, vil flatt tak kunne gi noe ekstra høyde inne i hele boligens bredde.