Nytt boligbygg i Frennings vei i Oslo

Nøkkelinfo

År
2021-
Sted
Oslo
Kunde
Privat
Kategorier
Bolig
Rolle
Arkitekt, ansvarlig søker

Livsløpsleiligheter med universell utforming og egen del for hjemmepleier

I dette prosjektet kom kunden til oss med et ønske om å rive den eksisterende tomannsboligen sin og bygge ny bolig med tre boenheter og med underjordisk garasjeanlegg. Leilighetene skulle kunne fungere som livløpsleiligheter og dermed være universelt utformet med direkte tilgang fra garasjen til leilighetene via heis.

a.

En skrånende tomt kan være utfordrende men kan også by på spennende muligheter. Møt øst har boligen tre fulle etasjer, mens det mot vest kun er to. Bygget trukket innover på tomten der hvor det er høyest og hjørnet på den øverste etasjen er i tillegg trukket inn. Derfor fremstår bygget som godt tilpasset landskapet og som lavere enn det faktisk er.

a.

Planløsningen er løst med tanke på at leilighetene skal kunne brukes som livsløpsleilighet og har derfor direkte adgang via heis. De to øverste leilighetene er i tillegg utstyrt med egen assistentbolig. Denne kan fungere som egen gjestedel eller til hjelpepleier dersom det skulle bli behov for det i fremtiden.

Ved å jobbe med ulike retninger i teglsteinen oppnås et mer variert fasadeuttrykk. Trappen er lagt ute med tak over for å tilrettelegge for separat inngang til assistentboligene.