Enebolig i Holmenkollen

Nøkkelinfo

År
2022/ 2023
Sted
Oslo
Kunde
Privat
Kategorier
Bolig
Rolle
Arkitekt og ansvarlig søker

Totalrenovering

Den eldre eneboligen i Holmenkollen hadde tidligere et lavt saltak og et lite tilbygg som ikke stod helt i stil med det opprinnelige klassiske uttrykket. Det var et ønske om mer plass i begge etasjer, løsningen ble derfor å etablere et større tilbygg og skifte taket fra saltak til mansardtak med små arker. Mansardtaket har samme mønehøyde som tidligere saltak, men volumet er større så 2 etasje har både fått mer areal, mer volum og mer dagslys. 

a.
a.

Det etableres også ny garasje som er lagt inn i terrenget for å bli minst mulig dominerende, i tillegg til at avkjørselen fra veien blir flat og oversiktlig i det svært hellende terrenget.

a.

Boligens fasade mot veien har fått et symmetrisk klassisk uttrykk, og et nytt overdekket inngangsparti som ønsker velkommen.