Sommerhus i Blindleia

Nøkkelinfo

År
2018
Sted
Ågerøya, Lillesand
Kunde
Privat
Kategorier
Hytte
Rolle
Arkitekt, Interiør, søker

Sørlandsstil med en moderne vri

De to klassiske sommerhusene ligger på Ågerøya og har blitt totalrenovert. Et viktig aspekt i prosjektet har vært å beholde husenes særpreg og klassiske detaljer, både utvendig og innvendig.

Til det gamle loshuset er det ført opp et tilbygg i samme sørlandsstil, som er bundet sammen med et moderne mellombygg. Mellombygget ivaretar vernehensyn, og synliggjør den nye delen og skaper kontrast mellom gammelt og nytt.

Bevaringsmyndighetene satte krav om at husets originale inngangstrapp og inngangsdør måtte bli stående. Tilbygget på denne siden av huset ble derfor avslått. Derfor tok vi dem på ordet og bygde tilbygget rundt trappen. Gulvet ble beholdt åpent og inngangsdørens plassering ble værende - og trappen, den ble vinkjeller med kjøling, drenering, og automatisk åpningsfunksjon. 

a.