Fra legekontor til enebolig

Nøkkelinfo

År
2022
Sted
Oslo
Kunde
Privat
Kategorier
Bolig
Rolle
Arkitekt, ansvarlig søker

Bakgårdsbygning på Adamstuen i Oslo

Den opprinnelige stallbygningen i bakgården på Adamstuen har gjennom tiden vært fylt med ulike funksjoner. Det lille bygget som har huset stall, verksted og legekontor har sett mange dyr, maskiner og mennesker i sin levetid. 

Da bygget på grunn av krav til universell utforming for legekontor ikke lenger kunne huse legene, ble bygget igjen bruksendret, denne gangen til bolig. 

a.

De gamle bakgårdsbyggene var gjerne små og formen ble gitt av tomten, noe som for en bolig gir spennende romligheter, men også utfordringer med tanke på plass og funksjonalitet.

Det er både godt med oppbevaringsplass i boligen, eget vaskerom ved inngangen, og mulighet for leke- eller lesekrok ved trappen. Trappen er utformet med tanke på å være et sted man kan sitte, leke og lignende i tillegg til at det er åpent opp i 2 etasje.

a.