Fasadeendring på enebolig i Oslo

Nøkkelinfo

År
2015
Sted
Oslo
Kunde
Privat
Kategorier
Bolig
Rolle
Arkitekt, ansvarlig søker

Eksisterende enebolig

Fasadeendring på eksisterende bolig i Oslo

Fasade