Enebolig bestumveien

Nøkkelinfo

År
2015
Sted
Oslo
Kunde
Privat
Kategorier
Bolig
Rolle
Arkitekt, søker

Funksjonelt med betong

Eneboligen på Bestum i Oslo ligger på en liten inneklemt tomt nedenfor en høy karakteristisk skrent. Tomtens form og størrelse gav form til huset, og omgivelsene med den fantastiske steinskrenten gav materialet; prefabrikerte betongelementer.
Resultatet er en stram og rasjonell form, med et overraskende indre.

Boligens organisering er utradisjonell, med oppholdssoner øverst og funksjonssoner nederst. Dagslys og utsikt er som regel best på toppen, derfor er det naturlig å plassere oppholdsarealene der forholdene er best. Fra 2 etasje er det også utgang til takterrasse, som fungerer som ekstra hageareal for boligen.